Başlık ve Hazırlayanlar Detay
Genişletilmiş Acil Travma Ultrasonografisi - Pnömotoraks
Dr. Aslıhan Yürüktümen / 20.02.2017
Acil Travma Ultrasonografisi - FAST
Mehmet Ali Aslaner / 16.12.2016
Kemik Fraktürlerinde Ultrasonografi
Dr. Mehmet Ali Aslaner / 27.06.2016
Acil Ultrasonografide Normal Aort Görüntülemesi
Dr. Mehmet Ali Aslaner / 17.04.2017