Başlık ve Hazırlayanlar Detay
Ultrasonografi ile Endotrakeal Tüp Yerinin Doğrulanması
Dr. İsa KILIÇASLAN
Genişletilmiş - Hipotansif ve şoktaki hastaya ultrasonografik yaklaşım
Dr. Adnan YAMANOĞLU- Moderasyon: Dr. Ali Tosun
Ultrason ile Distal Radius Fraktürü ve Redüksiyonu
Dr. Özge Can
SAĞ ÜST KADRAN AĞRISINA ACİL ULTRASONOGRAFİK YAKLAŞIM; VAKA 1
Dr. Adnan YAMANOĞLU
Hipotansif Hastaya Yaklaşımda Yatakbaşı Ultrasonografi
Hazırlayan: Dr. Özgür DİKME
Akut Böbrek Yetmezliği Etyolojisinde Üriner Sistem Ultrasonu - Vaka Sunumu
Dr. Adnan YAMANOĞLU
NEFES DARLIĞINA EKOKARDİYOGRAFİK YAKLAŞIM; VAKA 1
Dr. Adnan YAMANOĞLU
ALT EXTREMİTE DVT ULTRASONU - VAKA 1
Dr Adnan YAMANOĞLU
Travma Ultrasonu 1 - Dr Adnan YAMANOĞLU
Dr Adnan YAMANOĞLU
POST KPR KARDİYOJENİK ŞOK
Dr. Adnan YAMANOĞLU
Aort Diseksiyonu - Dr Adnan YAMANOĞLU
Dr Adnan YAMANOĞLU
Gastrointestinal Perforasyon - Dr. Adnan YAMANOĞLU
Dr. Adnan YAMANOĞLU
Pulmoner Emboli - Dr. Adnan YAMANOĞLU
Dr. Adnan YAMANOĞLU

Ayın Videosu →

 

Kurs Takvimi