Başlık ve Hazırlayanlar Detay
Karın ağrısı tanısında karıştırılabilen sonografik görünümler
Dr. Özlem Dikme
Gis perforasyonu- Peritonit ayırımında Yatakbaşı Ultrasononografi
Dr. Adnan YAMANOĞLU
Pnömotoraks'a Yönelik Akciğer Ultrasonu
Adnan YAMANOĞLU
The Sono-Witcher Wild Hunt
Adnan YAMANOĞLU
Hedefe Yönelik Gastrointestinal Sistem Ultrasonu
Dr. Adnan YAMANOĞLU
Hedefe yönelik üriner sistem ultrasonu; Vaka:1
Dr. Adnan YAMANOĞLU
SAĞ ÜST KADRAN AĞRISINA ACİL ULTRASONOGRAFİK YAKLAŞIM; VAKA 2
Dr. Adnan YAMANOĞLU
Akciğer ultrasonu (Atelektazi ve Hepatizasyon)
Dr. Özge Can
Nefes darlığı ayırıcı tanısında kardiyak ultrason: Vaka 2
Dr. Adnan Adnan Yamanoğlu
Travmaya bağlı Pseudoanevrizma ve Arteriovenöz Fistül
Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal
Abdominal Aort Anevrizma Rüptürü Ultrasonu
Dr. Adnan YAMANOĞLU
İntestinal Obstrüksiyon Ultrasonu - Adnan YAMANOĞLU
Adnan YAMANOGLU, MD - Betul GULALP, Asc. Prof.
Perikardiyal tamponad
Dr. Özgür Dikme
Ultrasonografi ile Endotrakeal Tüp Yerinin Doğrulanması
Dr. İsa KILIÇASLAN
Genişletilmiş - Hipotansif ve şoktaki hastaya ultrasonografik yaklaşım
Dr. Adnan YAMANOĞLU- Moderasyon: Dr. Ali Tosun
Ultrason ile Distal Radius Fraktürü ve Redüksiyonu
Dr. Özge Can
SAĞ ÜST KADRAN AĞRISINA ACİL ULTRASONOGRAFİK YAKLAŞIM; VAKA 1
Dr. Adnan YAMANOĞLU
Hipotansif Hastaya Yaklaşımda Yatakbaşı Ultrasonografi
Hazırlayan: Dr. Özgür DİKME
Akut Böbrek Yetmezliği Etyolojisinde Üriner Sistem Ultrasonu - Vaka Sunumu
Dr. Adnan YAMANOĞLU
NEFES DARLIĞINA EKOKARDİYOGRAFİK YAKLAŞIM; VAKA 1
Dr. Adnan YAMANOĞLU


Hazırlayanlar: Dr. Mehmet Ali Aslaner / 19.01.2018

 

Kurs Takvimi