Başlık ve Hazırlayanlar Detay
Karın ağrısı tanısında karıştırılabilen sonografik görünümler
Dr. Özlem Dikme
Pulmoner Emboli - Dr. Adnan YAMANOĞLU
Dr. Adnan YAMANOĞLU
Gastrointestinal Perforasyon - Dr. Adnan YAMANOĞLU
Dr. Adnan YAMANOĞLU
Aort Diseksiyonu - Dr Adnan YAMANOĞLU
Dr Adnan YAMANOĞLU
POST KPR KARDİYOJENİK ŞOK
Dr. Adnan YAMANOĞLU
Travma Ultrasonu 1 - Dr Adnan YAMANOĞLU
Dr Adnan YAMANOĞLU
ALT EXTREMİTE DVT ULTRASONU - VAKA 1
Dr Adnan YAMANOĞLU
NEFES DARLIĞINA EKOKARDİYOGRAFİK YAKLAŞIM; VAKA 1
Dr. Adnan YAMANOĞLU
Akut Böbrek Yetmezliği Etyolojisinde Üriner Sistem Ultrasonu - Vaka Sunumu
Dr. Adnan YAMANOĞLU
Hipotansif Hastaya Yaklaşımda Yatakbaşı Ultrasonografi
Hazırlayan: Dr. Özgür DİKME
SAĞ ÜST KADRAN AĞRISINA ACİL ULTRASONOGRAFİK YAKLAŞIM; VAKA 1
Dr. Adnan YAMANOĞLU
Ultrason ile Distal Radius Fraktürü ve Redüksiyonu
Dr. Özge Can
Genişletilmiş - Hipotansif ve şoktaki hastaya ultrasonografik yaklaşım
Dr. Adnan YAMANOĞLU- Moderasyon: Dr. Ali Tosun
Ultrasonografi ile Endotrakeal Tüp Yerinin Doğrulanması
Dr. İsa KILIÇASLAN
Perikardiyal tamponad
Dr. Özgür Dikme
İntestinal Obstrüksiyon Ultrasonu - Adnan YAMANOĞLU
Adnan YAMANOGLU, MD - Betul GULALP, Asc. Prof.
Abdominal Aort Anevrizma Rüptürü Ultrasonu
Dr. Adnan YAMANOĞLU
Travmaya bağlı Pseudoanevrizma ve Arteriovenöz Fistül
Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal
Nefes darlığı ayırıcı tanısında kardiyak ultrason: Vaka 2
Dr. Adnan Adnan Yamanoğlu
Akciğer ultrasonu (Atelektazi ve Hepatizasyon)
Dr. Özge Can


Hazırlayanlar: Dr. Mehmet Ali Aslaner / 19.01.2018

 

Kurs Takvimi