Başlık ve Hazırlayan Tarih Detay
Aritmi Yönetiminde Kardiyak ultrason; Vaka Sunumu
Adnan YAMANOĞLU
18 Nisan 2018
Pulmoner Emboli - Dr. Adnan YAMANOĞLU
Dr. Adnan YAMANOĞLU
Gastrointestinal Perforasyon - Dr. Adnan YAMANOĞLU
Dr. Adnan YAMANOĞLU
Aort Diseksiyonu - Dr Adnan YAMANOĞLU
Dr Adnan YAMANOĞLU
POST KPR KARDİYOJENİK ŞOK
Dr. Adnan YAMANOĞLU
Travma Ultrasonu 1 - Dr Adnan YAMANOĞLU
Dr Adnan YAMANOĞLU
21 Aralık 2016
ALT EXTREMİTE DVT ULTRASONU - VAKA 1
Dr Adnan YAMANOĞLU
27 Aralık 2016
NEFES DARLIĞINA EKOKARDİYOGRAFİK YAKLAŞIM; VAKA 1
Dr. Adnan YAMANOĞLU
Akut Böbrek Yetmezliği Etyolojisinde Üriner Sistem Ultrasonu - Vaka Sunumu
Dr. Adnan YAMANOĞLU
Hipotansif Hastaya Yaklaşımda Yatakbaşı Ultrasonografi
Hazırlayan: Dr. Özgür DİKME
2 Şubat 2017
SAĞ ÜST KADRAN AĞRISINA ACİL ULTRASONOGRAFİK YAKLAŞIM; VAKA 1
Dr. Adnan YAMANOĞLU
14 Şubat 2017
Ultrason ile Distal Radius Fraktürü ve Redüksiyonu
Dr. Özge Can
Genişletilmiş - Hipotansif ve şoktaki hastaya ultrasonografik yaklaşım
Dr. Adnan YAMANOĞLU- Moderasyon: Dr. Ali Tosun
14 Mart 2017
Ultrasonografi ile Endotrakeal Tüp Yerinin Doğrulanması
Dr. İsa KILIÇASLAN
5 Nisan 2017
Perikardiyal tamponad
Dr. Özgür Dikme
25 Nisan 2017
İntestinal Obstrüksiyon Ultrasonu
Adnan YAMANOGLU, MD - Betul GULALP, Asc. Prof.
26 Mayıs 2017
Abdominal Aort Anevrizma Rüptürü Ultrasonu
Dr. Adnan YAMANOĞLU
9 Haziran 2017
Travmaya bağlı Pseudoanevrizma ve Arteriovenöz Fistül
Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal
20 Temmuz 2017
Nefes darlığı ayırıcı tanısında kardiyak ultrason: Vaka 2
Dr. Adnan Adnan Yamanoğlu
31 Temmuz 2017
Akciğer ultrasonu (Atelektazi ve Hepatizasyon)
Dr. Özge Can
16 Ağustos 2017

Kurs TakvimiHazırlayan: Dr. Ramazan Sivil · 12 Nisan 2018

 

Ayın Makalesi: Radius Başı Çıkığı Olan Çocuklarda Dirsek Arka Yağ Yastığı Ultrason Bulguları
Hazırlayan: Dr. Süleyman İbze - Dr. Ertuğ Günsoy · 12 Nisan 2018

Tüm Makaleler