Başlık ve Hazırlayanlar Detay
Hemotoraks Tayininde Ultrasonografi ve Radyografi Uygulaması & Azalmış Sol Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonu Olan Hastalarda Egzersizle Artan B-Çizgilerinin Fonksiyonel ve Prognostik Değeri
Dr. Volkan Arslan
Pediyatrik İntussepsiyon Tanısı Koymada Yatakbaşı Ultrasonografi: Retrospektif Bir Değerlendirme
Dr. Emre Özlüer
FAST-D protokolü: Alt ekstremitelerin travmaya-bağlı damarsal hasarlanmalarını dışlamak için basit bir yöntem
Dr. Betül Gülalp
Spinal Kord Yaralanmalı Ratlarda İyileşme Sürecinde Mesane Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi İçin Non-İnvaziv Ultrasonografik Yöntem
Dr. Behnan Gülünay
Politravmalı Hastalarda Okült Hemorajik Şokun Erken Tanınmasında Splenik Doppler Resıstıve Index Faydalı Mı?
Dr. Emre Özlüer
Hayata Açılan Yollar - Damarların Sessizliği
Dr. Betül Gülalp
Kardiyak Arrest Hastalarında Resüsitasyon Sonucunun Tahmininde Bakım Odaklı Ekokardiyografi’nin Doğruluğu: Bir Sistemik Derleme ve Meta Analiz
Dr. Ali Batur
Akut Üst Solunum Yolu Ödemi Varlığında Odaklanmış Ultrasonografinin Kullanımı
Dr. Emre Özlüer
Pediyatrik yaş grubunda radius başı subluksasyonunun tanı ve yönetiminde ultrasonografinin desteği: olgu serileri
Dr. Deniz Dedeoğlu
Pnömoperitoneum ultrasonografinin bilinmeyen alanı mıdır?
Dr. Volkan Arslan
Odaklanmiş Kardiyak Ultrasonda Suprasternal Çentik Penceresinden Aortik Arkın Değerlendirilmesi
Dr. Deniz Dedeoğlu
Akut Kalp Yetmezliğinin Teşhisinde Zaman ve Kuralları Değiştiren Modifiye Akciğer ve Kardiyak Ultrason Protokolü: Modifiye LuCUS
Dr. Özlem Dikme
Acil Servise Cilt ve Yumuşak Doku Enfeksiyonu ile Başvuran Hastalarda Mevcut Standart Bakıma Kıyasla Abse Tanısı Konmasında Odaklanmış Ultrasonografi’nin Başarısı Ne Kadar? Sistematik Derleme ve Meta-Analiz
Dr. Emre Özlüer
Santral venöz kateterin yerini doğrulamada basitleştirilmiş ultrasonografi tekniği & Arizona Acil Servislerinde Acil USG Kullanımı
Dr. Volkan Arslan
STONE PLUS: Acil Serviste Renal Kolik Hastalarımızda Klinik Olasılık Skorlaması ile Birlikte Yatak Başı USG Kullanımı Tomografi Çekim Sayısını Azaltabilir mi?
Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal / 27.06.2016
Akut Dekompanse Kalp Yetmezliği Monitorizasyonunda Yatakbaşı Akciğer Ultrasonografisi
Dr. Behnan Gülünay


Hazırlayanlar: Dr. Mehmet Ali Aslaner / 19.01.2018

 

Kurs Takvimi