Başlık ve Hazırlayanlar Detay
Acil Servise Cilt ve Yumuşak Doku Enfeksiyonu ile Başvuran Hastalarda Mevcut Standart Bakıma Kıyasla Abse Tanısı Konmasında Odaklanmış Ultrasonografi’nin Başarısı Ne Kadar? Sistematik Derleme ve Meta-Analiz
Dr. Emre Özlüer
Santral venöz kateterin yerini doğrulamada basitleştirilmiş ultrasonografi tekniği & Arizona Acil Servislerinde Acil USG Kullanımı
Dr. Volkan Arslan
STONE PLUS: Acil Serviste Renal Kolik Hastalarımızda Klinik Olasılık Skorlaması ile Birlikte Yatak Başı USG Kullanımı Tomografi Çekim Sayısını Azaltabilir mi?
Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal / 27.06.2016
Akut Kalp Yetmezliğinin Teşhisinde Zaman ve Kuralları Değiştiren Modifiye Akciğer ve Kardiyak Ultrason Protokolü: Modifiye LuCUS
Dr. Özlem Dikme