Başlık ve Hazırlayanlar Detay
Pediyatrik yaş grubunda radius başı subluksasyonunun tanı ve yönetiminde ultrasonografinin desteği: olgu serileri
Dr. Deniz Dedeoğlu
Pnömoperitoneum ultrasonografinin bilinmeyen alanı mıdır?
Dr. Volkan Arslan
Odaklanmiş Kardiyak Ultrasonda Suprasternal Çentik Penceresinden Aortik Arkın Değerlendirilmesi
Dr. Deniz Dedeoğlu
Akut Kalp Yetmezliğinin Teşhisinde Zaman ve Kuralları Değiştiren Modifiye Akciğer ve Kardiyak Ultrason Protokolü: Modifiye LuCUS
Dr. Özlem Dikme
Acil Servise Cilt ve Yumuşak Doku Enfeksiyonu ile Başvuran Hastalarda Mevcut Standart Bakıma Kıyasla Abse Tanısı Konmasında Odaklanmış Ultrasonografi’nin Başarısı Ne Kadar? Sistematik Derleme ve Meta-Analiz
Dr. Emre Özlüer
Santral venöz kateterin yerini doğrulamada basitleştirilmiş ultrasonografi tekniği & Arizona Acil Servislerinde Acil USG Kullanımı
Dr. Volkan Arslan
STONE PLUS: Acil Serviste Renal Kolik Hastalarımızda Klinik Olasılık Skorlaması ile Birlikte Yatak Başı USG Kullanımı Tomografi Çekim Sayısını Azaltabilir mi?
Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal / 27.06.2016
Akut Üst Solunum Yolu Ödemi Varlığında Odaklanmış Ultrasonografinin Kullanımı
Dr. Emre Özlüer