Başlık ve Hazırlayanlar Detay
Odaklanmış Kardiyak Ultrasonografi: Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Derneği Görüşü
Dr. Adnan Yamanoğlu / 18.05.2017
Ultrasonografiyle ilgili araştırmaların planlanması ve metot sorunları
Dr. Nurettin Özgür DOĞAN / 02.05.2017
FAST Uygulama Parametreleri
Dr. Ali Batur / 05.03.2017
Ayırt edilmemiş hipotansiyon ve kardiyak arrestte Sonografi (SHoC)
Dr. Özlem Dikme / 06.02.2017
ACEP Acil Ultrasonografi Kılavuzu 2016'dan Notlar
Dr. Mehmet Ali Aslaner / 08.01.2017
Kritik Hasta Değerlendirilmesinde Kullanılan Sonografik Protokoller
Dr. Özlem Dikme / 27.06.2016


Hazırlayanlar: Dr. Mehmet Ali Aslaner / 29.06.2017

 

Kurs Takvimi