Başlık ve Hazırlayan Tarih Detay
Kardiyak Arrestte Acil Servis’te Transözofageal Ekokardiyografi (TEE) Kullanımı Kılavuzu
Dr. Emre Özlüer
21 Şubat 2018
Yatak Başı Biliyer Ultrasonografi
Dr. Volkan Arslan
17 Ağustos 2017
Acil Servis Şartlarında Odaklanmış Kardiyak Ultrasonografi: Amerikan Ekokardiyoloji Cemiyeti (ASE) Ve Amerikan Acil Tıp Birliği (ACEP) Fikir Birliği Önerileri
Dr. Deniz Kılıç
31 Temmuz 2017
Odaklanmış Kardiyak Ultrasonografi: Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Derneği Görüşü
Dr. Adnan Yamanoğlu
18 Mayıs 2017
Ultrasonografiyle ilgili araştırmaların planlanması ve metot sorunları
Dr. Nurettin Özgür DOĞAN
2 Mayıs 2017
FAST Uygulama Parametreleri
Dr. Ali Batur
5 Mart 2017
Ayırt edilmemiş hipotansiyon ve kardiyak arrestte Sonografi (SHoC)
Dr. Özlem Dikme
6 Şubat 2017
ACEP Acil Ultrasonografi Kılavuzu 2016'dan Notlar
Dr. Mehmet Ali Aslaner
8 Ocak 2017
Kritik Hasta Değerlendirilmesinde Kullanılan Sonografik Protokoller
Dr. Özlem Dikme
27 Haziran 2016

Kurs TakvimiHazırlayan: Dr. Ramazan Sivil · 12 Nisan 2018

 

Ayın Makalesi: Radius Başı Çıkığı Olan Çocuklarda Dirsek Arka Yağ Yastığı Ultrason Bulguları
Hazırlayan: Dr. Süleyman İbze - Dr. Ertuğ Günsoy · 12 Nisan 2018

Tüm Makaleler