Başlık ve Hazırlayanlar Detay
Yatak Başı Biliyer Ultrasonografi
Dr. Volkan Arslan / 17.08.2017
Acil Servis Şartlarında Odaklanmış Kardiyak Ultrasonografi: Amerikan Ekokardiyoloji Cemiyeti (ASE) Ve Amerikan Acil Tıp Birliği (ACEP) Fikir Birliği Önerileri
Dr. Deniz Kılıç / 31.07.2017
Odaklanmış Kardiyak Ultrasonografi: Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Derneği Görüşü
Dr. Adnan Yamanoğlu / 18.05.2017
Ultrasonografiyle ilgili araştırmaların planlanması ve metot sorunları
Dr. Nurettin Özgür DOĞAN / 02.05.2017
FAST Uygulama Parametreleri
Dr. Ali Batur / 05.03.2017
Ayırt edilmemiş hipotansiyon ve kardiyak arrestte Sonografi (SHoC)
Dr. Özlem Dikme / 06.02.2017
ACEP Acil Ultrasonografi Kılavuzu 2016'dan Notlar
Dr. Mehmet Ali Aslaner / 08.01.2017
Kritik Hasta Değerlendirilmesinde Kullanılan Sonografik Protokoller
Dr. Özlem Dikme / 27.06.2016


Hazırlayanlar: Dr. Mehmet Ali Aslaner / 19.01.2018

 

Kurs Takvimi