Başlık ve Hazırlayanlar Detay
FAST Uygulama Parametreleri
Dr. Ali Batur / 05.03.2017
Ayırt edilmemiş hipotansiyon ve kardiyak arrestte Sonografi (SHoC)
Dr. Özlem Dikme / 06.02.2017
ACEP Acil Ultrasonografi Kılavuzu 2016'dan Notlar
Dr. Mehmet Ali Aslaner / 08.01.2017
Kritik Hasta Değerlendirilmesinde Kullanılan Sonografik Protokoller
Dr. Özlem Dikme / 27.06.2016

Ayın Videosu →

 

Kurs Takvimi