Başlık ve Hazırlayan Tarih Detay
Mekanik Ventilasyon Desteği Alan Dolaşımsal Şok Hastalarında Sıvı Yanıtının Tahmininde İnferior Vena Cava Çapı Değişim İndeksinin Değeri: Sistematik Derleme ve Meta-analiz
Dr. Öğr. Ü. Emre Özlüer
21 Kasım 2018
Travma Resüsitasyonu Sırasında Hızlı Ardışık Entübasyona (RSI) Yatak Başı Ultrasonun (POCUS) Eklenmesi
Asst. Dr. Murat Yazıcı
11 Eylül 2018
Resüsitasyon Sonrası Sağ Ventrikül Disfonksiyonu, Kardiyak Arrest Hastalarında Sol Ventrikül Fonksiyonundan Bağımsız Olarak Kötü Prognozu Tahmin Etmede Anlamlı
Dr. Öğr. Ü. Emre Özlüer
19 Haziran 2018
Santral Venöz Basınç Tahmininde İnferior Vena Cava Çapı Sonografik Ölçümünün Etkinliği
Uzm. Dr. Güllü Akbaydoğan
20 Mayıs 2018
Radius Başı Çıkığı Olan Çocuklarda Dirsek Arka Yağ Yastığı Ultrason Bulguları
Asst. Dr. Süleyman İbze
12 Nisan 2018
Akut Dekompanse Kalp Yetmezliği Monitorizasyonunda Yatakbaşı Akciğer Ultrasonografisi
Uzm. Dr. Behnan Gülünay
7 Aralık 2017
Hemotoraks Tayininde Ultrasonografi ve Radyografi Uygulaması & Azalmış Sol Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonu Olan Hastalarda Egzersizle Artan B-Çizgilerinin Fonksiyonel ve Prognostik Değeri
Uzm. Dr. Volkan Arslan
17 Kasım 2017
Pediyatrik İntussepsiyon Tanısı Koymada Yatakbaşı Ultrasonografi: Retrospektif Bir Değerlendirme
Dr. Öğr. Ü. Emre Özlüer
31 Ekim 2017
FAST-D protokolü: Alt ekstremitelerin travmaya-bağlı damarsal hasarlanmalarını dışlamak için basit bir yöntem
Prof. Dr. Betül Gülalp
24 Ekim 2017
Spinal Kord Yaralanmalı Ratlarda İyileşme Sürecinde Mesane Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi İçin Non-İnvaziv Ultrasonografik Yöntem
Uzm. Dr. Behnan Gülünay
14 Eylül 2017
Politravmalı Hastalarda Okült Hemorajik Şokun Erken Tanınmasında Splenik Doppler Resıstıve Index Faydalı Mı?
Dr. Öğr. Ü. Emre Özlüer
11 Ağustos 2017
Hayata Açılan Yollar - Damarların Sessizliği
Prof. Dr. Betül Gülalp
2 Ağustos 2017
Kardiyak Arrest Hastalarında Resüsitasyon Sonucunun Tahmininde Bakım Odaklı Ekokardiyografi’nin Doğruluğu: Bir Sistemik Derleme ve Meta Analiz
Uzm. Dr. Ali Batur
20 Temmuz 2017
Akut Üst Solunum Yolu Ödemi Varlığında Odaklanmış Ultrasonografinin Kullanımı
Dr. Öğr. Ü. Emre Özlüer
15 Mayıs 2017
Pediyatrik yaş grubunda radius başı subluksasyonunun tanı ve yönetiminde ultrasonografinin desteği: olgu serileri
Uzm. Dr. Deniz Kılıç
2 Mayıs 2017
Pnömoperitoneum ultrasonografinin bilinmeyen alanı mıdır?
Uzm. Dr. Volkan Arslan
17 Nisan 2017
Odaklanmiş Kardiyak Ultrasonda Suprasternal Çentik Penceresinden Aortik Arkın Değerlendirilmesi
Uzm. Dr. Deniz Kılıç
4 Nisan 2017
Akut Kalp Yetmezliğinin Teşhisinde Zaman ve Kuralları Değiştiren Modifiye Akciğer ve Kardiyak Ultrason Protokolü: Modifiye LuCUS
Uzm. Dr. Özlem Dikme
20 Mart 2017
Acil Servise Cilt ve Yumuşak Doku Enfeksiyonu ile Başvuran Hastalarda Mevcut Standart Bakıma Kıyasla Abse Tanısı Konmasında Odaklanmış Ultrasonografi’nin Başarısı Ne Kadar? Sistematik Derleme ve Meta-Analiz
Dr. Öğr. Ü. Emre Özlüer
20 Şubat 2017
Santral venöz kateterin yerini doğrulamada basitleştirilmiş ultrasonografi tekniği & Arizona Acil Servislerinde Acil USG Kullanımı
Uzm. Dr. Volkan Arslan
7 Şubat 2017

Kurs TakvimiHazırlayanlar: Uzm. Dr. Ertuğ Günsoy · 11 Nisan 2019

 

Kas İskelet Sistemi Ultrasonu Teknik Kılavuzu - Omuz
Hazırlayanlar: Uzm. Dr. Mustafa Emin Çanakçı · 29 Nisan 2018

Tüm Rehberler