Hazırlayanlar: Uzm. Dr. Özlem Dikme
Tarih: 6 Şubat 2017

Uluslararası Acil Tıp Federasyonu (IFEM) Konsensüs Bildirimi: Ayırt edilmemiş hipotansiyon ve kardiyak arrestte Sonografi (SHoC) 

Ayırt edilmemiş hipotansiyon ve kardiyak arrest sırasında bakım noktası ultrasonunun kullanımı konusunda uluslararası bir konsensus

 

Acil Tıp ve kritik bakımda PoCUS üzerinde uzman uluslararası tanınmış liderler tarafından oluşturulan bir panel ile Bakım Noktasında Ultrasonografi (PoCUS) kullanımı, IFEM Ultrasonografi çalışma grubu tarafından ayırt edilmemiş hipotansiyon ve kardiyak arrest esnasında başlangıç yönetimsel araç olarak bildirilerek, muhtemel etiyoloji saptamaya ve resüsitasyonu yönlendirmeye yönelik uluslararası alanda yaygın bir şekilde uygulanabilir olacak şekilde tasarlanmış. Aynı zamanda protokolün amacı devam eden resüsitayondaki kesilmeyi de minimale indirmeyi amaçlamış. Protokol; hastalık insidanslarına, önceden yayımlanmış protokollere (bkz.) ve tıbbi literatüre dayalı uzman görüş birliğiyle hiyerarşik bir model olarak geliştirilmiş ve 4F olarak tanımlanan pratik bir kontrol listesi yapılmış.

 

4F: Fluid (sıvı), Form (yapı), Function (fonksiyon), Filling (doluluk).

Protokol, önerilerini ayırt edilememiş hipotansiyon ve kardiyak arrest esnasında her iki durum için de;

  • Çekirdek (Core),
  • Tamamlayıcı (Suplementary) ve
  • Ek (Additional) öneriler olacak şekilde üç düzeyde belirlemiş.

Çekirdek öneriler rutin olarak tüm hastalara, tamamlayıcı öneriler hastanın devam eden kritik bakım sürecini etkilemeyecek ise tüm hastalara ve ek öneriler ise spesifik klinik durumları işaret eden hasta gruplarında önerilmiş.

Hipotansiyonda 4F bulgularına göre değerlendirmede; kardiyak görüntülemede sıvı-perikardiyal efüzyon var mı?, yapı-kalp büyüklüğü küçük/normal/büyük ve sol ventrikül sağ ventrikülden büyük mü?, fonksiyon-kontraktilite var mı ve kapaklar açılıyor mu?, inferior vena kava ve akciğer görüntülemesinde doluluk-IVC dilate/kollapse, B çizgileri var mı ve plevral sıvı var mı? sorularının yanıtlarına bakılması önerilmiş.

Kardiyak arrestte ise çekirdek öneriler sadece kardiyak görüntüleme ile sınırlanmış ve sadece kompresyona ara verilen ritim kontrolü esnasında bakılması önerilmiş. Değerlendirme bir takım çalışması olarak tanımlamış, en kısa sürede ultrason cihazının hastanın yanına alınması, kompresyona verilen aralarda görüntülerin alınması, kompresyon esnasında görüntülerin incelenmesi şeklinde uygulanarak kompresyona ara vermeksizin değerlendirme yapmayı önermiş. Akciğer ve IVC değerlendirmesi tamamlayıcı öneriler içerisine alınmış.

Protokolün sloganı tek beden herkese uyar “one size fits all”

 

ShoC-Hipotansiyon protokolü

Çekirdek öneriler

Kardiyak görüntüleme

Subksifoid ve parasternal uzun aks görüntülemesi;

Perikardiyal sıvı, kardiyak yapı (özellikle küçük ventriküler boyut ya da dilate boşluk, RV/LV oranında artış), ventriküler fonksiyon (kontraktilite, kapak açıklığı)

Akciğer değerlendirmesi

Bilateral anterior ve lateral görüntüleme; 

Plevral sıvı, B çizgileri (interstisyel sendrom, konsolidasyon), plevral kayma (Pnömotoraks, entübasyonu doğrulama)

IVC değerlendirmesi

Genişlik, solunum varyasyonu, Doluluk durumu için

Tamamlayıcı öneriler

Diğer kardiyak pencereler

Parasternal kısa aks ve apikal görüntüleme ile ileri değerlendirme

Ek öneriler

Abdomen-Pelvik

Peritoneal sıvı, ektopik gebelik (doğurganlık çağı), antikoagülan kullanan hastalar.

Aortik görüntüleme

AAA, yaşlı, şüpheli semptom, senkop varlığı, karın ve sırt ağrısı, vasküler hastalık öyküsü

DVT değerlendirmesi

Proksimal derin ven değerlendirmesi (ileo-femoral venler)

Havayolu değerlendirmesi

Entübe hastada tüpün yerinin doğrulanması, trakeal çift halka bulgusu ve plevral kayma

ShoC-Kardiyak arrest protokolü

Çekirdek öneriler

Kardiyak görüntüleme

Subksifoid ve parasternal uzun aks görüntülemesi;

Perikardiyal sıvı, kardiyak yapı (özellikle küçük ventriküler boyut ya da dilate boşluk, RV/LV oranında artış), ventriküler fonksiyon (kontraktilite)

Tamamlayıcı öneriler

Akciğer değerlendirmesi

Bilateral anterior ve lateral görüntüleme;

Plevral sıvı, B çizgileri (interstisyel sendrom, konsolidasyon), plevral kayma (Pnömotoraks, entübasyonu doğrulama)

IVC değerlendirmesi

Genişlik, solunum varyasyonu, Doluluk durumu için

Ek öneriler

Abdomen-Pelvik

Peritoneal sıvı, ektopik gebelik (doğurganlık çağı), antikoagülan kullanan hastalar.

Aortik görüntüleme

AAA, yaşlı, şüpheli semptom, senkop varlığı, karın ve sırt ağrısı, vasküler hastalık öyküsü

DVT değerlendirmesi

Proksimal derin ven değerlendirmesi (ileo-femoral venler)

Havayolu değerlendirmesi

Entübe hastada tüpün yerinin doğrulanması, çift halka bulgusu ve plevral kayma

 

 

Kaynak

Atkinson P et al. International Federation for Emergency Medicine Consensus Statement: Sonography in hypotension and cardiac arrest (SHoC): An international consensus on the use of point of care ultrasound for undifferentiated hypotension and during cardiac arrest. CJEM 2016:1-12. (Pubmed)

 

Uzm. Dr. Özlem Dikme

Tatdus eğitmeni.

Yorumlar

Yorum bulunamadı. İlk yazan siz olun.

Yorum Gönder

Kurs TakvimiHazırlayanlar: Uzm. Dr. Ertuğ Günsoy · 11 Nisan 2019

 

Kas İskelet Sistemi Ultrasonu Teknik Kılavuzu - Omuz
Hazırlayanlar: Uzm. Dr. Mustafa Emin Çanakçı · 29 Nisan 2018

Tüm Rehberler